Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
W dniu 22.06.2016 r. wykładowcy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku dr mgr inż. Krzysztof Rogowski i mgr inż. Zbigniew Olszówka wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu wejherowskiego i gminy Luzino połączonego z ćwiczeniem aplikacyjnym powiatu i gminy.

Celem ćwiczenia było zgranie procedur Zarządzania Kryzysowego starostwa i gminy z procedurami Straży Granicznej, Policji, Ratownictwa Medycznego oraz Straży Pożarnej w przypadku zatrzymania nielegalnych imigrantów, sprawdzenie procedur współpracy z mediami, sprawdzenie obiegu informacji pomiędzy elementami zarządzania kryzysowego, a instytucjami biorącymi udział w udzielaniu pomocy i zatrzymaniu imigrantów, określenie procedur dla wójta w zakresie zapewnienia logistycznej pomocy imigrantom, określenie przydatności „dronów” do podejmowania decyzji przez wójta w czasie prowadzenia działań ratowniczych i poszukiwawczych.

Ćwiczenie prowadził Starosta Wejherowski Pani dr Gabriela Lisius i wójt gminy Luzino Pan Jarosław Wejer.

Ćwiczenie zakończyło się wnioskami uczestników, w których przedstawiciele IBN wypowiedzieli się na temat zasad opracowania ryzyka dla potrzeb zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu i gminy oraz zasadności i skuteczności wykorzystania „dronów” w czasie prowadzenia akcji ratowniczej i poszukiwawczej w terenie lesistym.
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
imageDyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Adam Kwiatkowski składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, organizatorom i współorganizatorom Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście kryzysu migracyjnego", która odbyła się w dniach 09-10 czerwca 2016 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

fot. Marta Mazur i Dominik Windorpski
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


Finał - II Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.
Zmagania finałowe odbyły się w 6 czerwca 2016 r. w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczyło w nim 3 osobowe zespoły z 9 szkół ponadgimnazjalnych.
Finał został przeprowadzony dwuetapowo:
I etap – test pisemny i klasyfikacja drużynowa,
II etap – test ustny zawierający pytania z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa i klasyfikacja indywidualna.

Podczas finału wyłonieni zostali zwycięzcy w klasyfikacji zespołowej oraz indywidualnej:

Klasyfikacja indywidualna

  1. Karol Białecki - LO w Siedlcach - 7 pkt.
  2. Wojciech Dykta – LO w Węgorzewie – 6 pkt.
  3. Piotr Liszewski – Zespół Szkół w Mszonowie – 5 pkt.

Klasyfikacja drużynowa

  1. Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku – 75 pkt.
  2. Zespół Szkół w Mszczonowie - 75 pkt.
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlcach - 72 pkt.
Laureaci II Olimpiady otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym: puchary, nagrody rzeczowe (tablety, słuchawki głośnikowe, plecaki i inne) oraz indeksy na Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii Pomorskiej.


fot. Marta Mazur
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku organizuje II Olimpiadę Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania powinności patriotyczno – obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawuje Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Minister Obrony Narodowej oraz Minister Edukacji Narodowej. Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także z innych województw w przypadku wyrażenia woli uczestnictwa i zgody na udział w półfinałach i finałach zgodnie harmonogramem przedstawionym przez organizatora.

Dla laureatów Olimpiady organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, w tym: puchary, nagrody rzeczowe oraz indeksy na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w AP.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. równocześnie w trzech ww. szkołach wyższych odbył się Półfinał, do którego w tym roku w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku przystąpili uczniowie nie tylko ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych, ale również z Bytowa, Chojnic, Lęborka i Kalisza Pomorskiego.

Ostatni etap Olimpiady – Finał odbędzie się 6 czerwca br. w Słupsku, a udział w nim wezmą finaliści wyłonieni we wszystkich trzech ośrodkach akademickich.

Wyniki półfinałowych zmagań w Akademii Pomorskiej w Słupsku przedstawiają się następująco:

1 miejsce zajęli uczniowie z Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
2 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
3 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnicach
4 miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskimfot. Dominik Windorpski
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Galeria - archiwum z poprzednich lat